Jouw weg naar innovatie is de weg naar succes!

Over GLINTECH

GLINTECH is opgericht in januari 2020. Door de enorme start en een aantal prachtige samenwerkingen is Glintech binnen no-time uitgegroeid tot een dienstverlener van formaat.

Door de veelzijdigheid en diversiteit aan diensten in de maintenance kwam al gauw de keuze om de onze kennis en kunde met betrekking tot cameratechniek onder te brengen bij TOP Safe Solutions BV. Hierdoor ligt de focus binnen GLINTECH op alleen maintenance en facility. Door verschillende samenwerkingsverbanden met een aantal grote multinationals is het ons gelukt om de basis van ons bedrijf verder uit te bereiden en te professionaliseren.

Onze klanten geven aan dat zij het prettig vinden dat hun wensen goed in kaart worden gebracht en dat daar op de juiste wijze invulling aan wordt gebracht. Hierdoor kunnen we ons netwerk uitbouwen en wordt ons referentiekader gestaag groter.